KURUMSAL

Yapı sektörüne hizmet amacıyla kurulan ASD Mimarlık. konut yapıları, is merkezleri, egitim kurumları,endüstriyel yapılar ve kamu projeleri insaatı alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.
ASD Mimarlık olarak tasarladıgımız projelerde ve gerçeklestirilmesini üstlendigimiz her tür projede müsterilerimizin beklentilerini en iyi seviyede sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaca ulasabilmek için asagıdaki ilkeleri benimsemekteyiz :


• Müşteri memnuniyetini birinci öncelik olarak görmeyi,


• İlgili mevzuatlara, müşteri taleplerine ve müşteri teknik şartnamelerine tam uyum sağlamayı,


• Hizmetlerimizi, konusunda uzman çalışanlarımızla, en uygun malzeme ve ekipman kullanarak, en yüksek
kalitede sunmayı,


• Taşeronlarımızla uyum içerisinde çalışmayı,


• Faaliyetlerimizi Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikamız ile uyum içerisinde gerçekleştirmeyi,


• Gerek çalışanlarımıza, gerekse içinde yaşadığımız topluma saygılı olmayı,


• Performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
taahhüt ederiz.

Eskişehir Web Tasarım